Aktuality - Komu se nelení, tomu se zelení!

Komu se nelení, tomu se zelení!
logo_EU_OPZ
Strawberry
Přejít na obsah
Aktuality:

Realizované termíny KA2

Šternberk Přerov Olomouc
18.03.-22.03.2019 08.04.-12.04.2019 23.04.-29.04.2019
13.05.-17.05.2019 17.06.-21.06.2019 20.05.-24.05.2019
10.06.-14.06.2019 08.07.-12.07.2019 23.09.-27.09.2019
09.09.-13.09.2019 11.09.-18.09.2019 14.10.-18.10.2019
07.10.-11.10.2019 27.01.-31.01.2020 25.11.-29.11.2019
04.11.-08.11.2019 18.05.-22.5.2020 13.01.-17.01.2020
20.01.-21.01.,23.01-24.01.,
05.02.2020
15.06.-19.06.2020 24.02.-28.02.2020
25.05.-26.05.,28.05.-29.05.,
05.06.2020
03.08.-07.08.2020 11.05.-15.05.2020
27.07.-31.07.2020 05.10.-09.10.2020 22.06.-26.06.2020
21.09.-25.09.2020 10.05.-14.05.2021 24.08.-28.08.2020
23.11.-27.11.2020 21.06.-25.06.2021 31.08.-04.09.2020
22.03.-26.03.2021 (on-line) 19.07.-23.07.2021 05.10.-09.10.2020
24.05.-28.05.2021 20.09.-24.09.2021 22.02.-26.02.2021 (on-line)
26.04.-30.04.2021 (on-line)
21.06.-25.06.2021
23.08-27.08.2021
06.09.-10.9.2021
13.09.-17.09.2021
04.10.-08.10.2021
01.11.-05.11.2021
06.12.-10.12.2021
17.01.-21.01.2022
07.02.-11.02.2022

Realizované termíny KA3

Šternberk Přerov Olomouc
01.04.-04.04.2019 13.05.-16.05.2019 06.05.-10.05.2019
20.05.-23.05.2019 15.07.-18.07.2019 27.05.-30.05.2019
17.06.-20.06.2019 19.08.-22.08.2019 07.10.-10.10.2019
23.09.-26.09.2019 17.02.-20.02.2020 04.11.-07.11.2019
21.10.-24.10.2019 25.05.-28.05.2020 02.12.-05.12.2019
18.11.-21.11.2019 22.06.-25.06.2020 27.01.-30.01.2020
10.02.-13.02.2020 10.08.-13.08.2020 09.03.-12.03.2020
01.06.-04.06.2020 12.10.-13.10.2020,
03.12.-04.12.2020
18.05.-21.05.2020
03.08.-.06.08.2020 01.06.-04.06.2021 07.07.-10.07.2020
05.10.-08.10.2020 17.06.,28.06.-30.06.2021 07.09.-10.09.2020
07.12.-10.12.2020 09.08.-12.08.2021 14.09.-17.09.2020
07.06.-10.06.2021 04.10.-07.10.2021 07.12.-10.12.2020
12.07.-15.07.2021
06.09.-09.09.2021
20.09.-23.09.2021
11.10.-14.10.2021
8.11.-11.11.2021
Popis aktivity KA2 - Motivační skupinové aktivity
Účastník aktivity se seznámí s motivačním programem (aktivizace, typologie osobnosti, sebereflexe, pozitivní myšlení a motivace), dále bude absolvovat semináře k pracovně právní problematice a trhu práce, projde identifikací pracovních schopností, druhy a typy alternativních pracovních úvazků a komunikační dovednosti a zvládání stresových situací.

Popis aktivity KA3 - Rozvoj základních kompetencí za účelem snažšího uplatnění na trhu práce
Tato aktivita bude primárně zaměřena na rozvoj klíčových kompetencí účastníků projektu se znevýhodněním úzce související se čtenářskou, matematickou a finanční gramotností - schopnost číst s porozuměním psaný text a umět je používat k dosažení určitých cílů, pracovat s komplexními informacemi prezentovanými v elektronické podobě a řešit komplexní problémy prostřednictvím informačních technologií, orientovat se na trhu práce, komunikovat se zaměstnavateli, orientovat se ve finančním sektoru s ohledem na osobní i profesní život.

Dokumenty
Komu se nelení, tomu se zelení!
Sídlo projektu:
Olomouc: Dukelská 4
Kontakt:
Ecce Homo Šternberk z.s./Masarykova 12
785 01 Šternberk

+420 733 564 699
kracmarova.eccehomo@seznam.cz
Návrat na obsah