Aktivity - Komu se nelení, tomu se zelení!

Komu se nelení, tomu se zelení!
logo_EU_OPZ
Strawberry
Přejít na obsah
Aktivity:

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

KA1 Poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání:
KA 1.1 Nábor a komunikace s CS- bude probíhat oslovením CS žadatele a partner s fin.příspěvkem z
jejich databáze. Kromě této databáze zahrnující cca 300 osob bude probíhat náborová kampaň
prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí. V případě potřeby bude využita i předjednaná
spolupráce s Úřadem práce ČR.
KA 1.2 Kontin.individ. poradenství pro CS- Indiv. kont. poradenství bude nabídnuto všem účastníkům
projektu a výstupem bude min. 150 individuálních plánů

KA2 Motivační a skupinové aktivity-16 skupin ročně (maximálně 6 účastníků/skupina), vzdělávací
program (30 hodin) ukončený osvědčením, v každém místě realizace (olomouc, šternberk, přerov) bude 1 poradenská místnost.

KA3 Rozvoj zákl. kompetencí-zajišťuje partner CRPR o.p.s,. Tato aktivita bude primárně zaměřena na rozvoj klíč. kompetencí účastníků projektu se znevýhodněním úzce související se čtenářskou,
matematickou a ICT gramotnosti a podnikání. Vzděl.program 20 hodin-ukončeno osvědčením

KA4 Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušenosti -stáže- cílem je získání praktických
zkušeností a znalostí ve svém oboru, nových kontaktů a sebevědomí, čímž stážista zvýší svou
konkurenceschopnost na trhu práce.

KA5 Rekvalifikace - zprostředkování rekvalifikace 48 účastníkům.

KA6 Podpora umístění na uvolněná prac.místa a podpora vytváření nových prac.míst - Účastníci budou
zaměstnáni formou pracovní smlouvy, příp. dohody o pracovní činnosti u žadatele nebo u partnera.
Jelikož jsou cílovou skupinou i rodiče malých dětí, bude snahou najít jim takové uplatnění, kde budou moci pracovat v rámci flexibilních forem práce.

KA7 Doprovodná opatření-jedná se o : hlídání dětí účastníků cíl.skupiny; cestovné atd.

KA8 Evaluace -Cílem aktivity je průběžné i závěr. hodnocení projektu - ověření dosažení cílů, míra
přínosu pro řešení problémů osob z CS, úpravy aktivit dle doporučení CS.
Komu se nelení, tomu se zelení!
Sídlo projektu:
Olomouc: Dukelská 4
Kontakt:
Ecce Homo Šternberk z.s./Masarykova 12
785 01 Šternberk

+420 733 564 699
kracmarova.eccehomo@seznam.cz
Návrat na obsah